กกต.สั่งพักงาน- จนท. สืบสวน ปมทุจริตเบี้ยประชุม

กกต.สั่งพักงาน จนท.สืบสวน ปมทุจริตเบี้ยประชุม พร้อมแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้ว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการด้านบริหารกลาง กล่าวถึงความคืบหน้าการสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่สืบสวนของสำนักงาน กกต. ถูกกล่าวหาว่าทุจริตเบิกเบี้ยประชุมว่า กรณีดังกล่าวทางสำนักงาน กกต. โดยรักษาการเลขาธิการ กกต. ลงนามเซ็นคำสั่งให้พนักงานออกจากงานไว้ก่อน จำนวน 1 คน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เนื่องจากพบมูลเหตุที่ทำให้ส่อไปในทางทุจริต เนื่องจากหากยังคงให้เจ้าหน้ารายดังกล่าวปฏิบัติงาน เกรงว่าจะมีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน แต่ทั้งนี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงด้วย เพราะกระบวนการสอบสวนตามระเบียบของสำนักงาน กกต. และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ต้องให้ความเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งไม่ได้กำหนดว่าต้องให้แล้วเสร็จในระยะเวลาใด เพราะการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎ ก.พ. ส่วนการดำเนินคดีทางอาญา

สำนักงาน กกต. ก็ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาไว้เรียบร้อยแล้ว ในฐานความผิด คือ การยักยอกทรัพย์สินของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารอันเป็นเท็จ อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีอาญาก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบฯของสำนักงาน กกต.

Please follow and like us:
0