“ตลาดกิมหยง” ต้านโมโนเรลหาดใหญ่ ศึกษาผลกระทบ-รูปแบบลงทุน

รายงานข่าวจากสำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) แจ้งความคืบหน้าโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาหรือโมโนเรลหาดใหญ่

ซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารางเดี่ยวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบการลงทุนเพื่อเปิดกว้างให้นักลงทุนไทยและต่างประเทศเข้าลงทุนรวมทั้งพิจารณาข้อกฎหมายการลงทุนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เสนอตัวเป็นเจ้าของโครงการ

นอกจากนี้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ยังให้ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพิ่มเติมเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณสถานีตลาดกิมหยง ที่พ่อค้าแม่ค้าในละแวกยังมีข้อกังวลและต่อต้านโครงการกลัวถูกเวนคืน คาดว่าทั้ง 2 ส่วนจะได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือนเพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

สำหรับผลการศึกษาโครงการเบื้องต้นจากบ้านพรุ-ควนลัง ระยะทาง 18.3กม. มี 15 สถานี ได้แก่

1.สถานีบ้านพรุ

2.สถานีคลองหวะ

3.สถานีเซ็นทรัล

4.สถานีคลองเรียน

5.สถานีมอ.

6.สถานีคอหงส์

7.สถานีบิ๊กซี

8.สถานีหาดใหญ่วิทยาลัย

9.สถานีน้ำพุ

10.สถานีตลาดกิมหยง

11.สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่

12.สถานีหาดใหญ่ใน

13.สถานีรถตู้

14.สถานีแยกสนามบิน

15.สถานีควนลัง

แต่จะเสนอก่อสร้างแค่ 12 สถานีก่อน ปรับลด 3 สถานีคือสถานีบ้านพรุ สถานีแยกสนามบินและสถานีควนลัง เริ่มจากแยกคลองหวะ-คิวรถตู้ตลาดเกษตรแทน

สำหรับแนวเส้นทางเริ่มจากสี่แยกคลองหวะถนนกาญจนวนิช ผ่านสถานีขนส่งสถานีคลองเรียน สถานี ม.อ. สถานีคอหงส์แล้วเข้าถนนเพชรเกษมที่แยกคอหงส์ ผ่านสถานีบิ๊กซีหัวรั้ว สถานีหน้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสถานีวงเวียนน้ำพุ สถานีตลาดกิมหยง สถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ สถานีหาดใหญ่ในและสิ้นสุดโครงการที่สถานีรถตู้ตลาดเกษตรหาดใหญ่ใน เหลือ 12.54 กม. เป็นทางยกระดับสูง 8 เมตร

ตัวสถานีออกแบบอย่างทันสมัยผสมสัญลักษณ์ท้องถิ่น เป็นรูปโค้งเกลียวสื่อถึงเกลียวคลื่นทะเล เนื่องจากสงขลาเป็นจังหวัดที่ติดทะเล มูลค่าการลงทุน 15,799 ล้านบาท ความเร็ว 80 กม.ต่อชม. บรรจุผู้โดยสารประมาณ 464 คนต่อขบวน อัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

ที่มา : dailynews

Please follow and like us:
0