ชมลีลา ‘น้องโปรด – น้องณดา – น้องณดล’ ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรก

ขึ้นชื่อว่าเป็นช่วงป